Room and Building Acoustics Measurement and Simulation in Armenia.

Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նույնիսկ ամենաթանկ ձայնային սարքավորումներով հագեցած համակարգի առկայությունը չի երաշխավորում  որակյալ հնչողություն :  

Սա, առաջին հերթին  պայմանավորված  է դահլիճի (սենյակի)  ակուստիկայի տարբեր թերություններով, որոնք  ցանկացած փակ տարածքում  ակնհայտ են: Այնպես որ, վերջնական  ձայնային որակի  տհաճ  անակնկալներից  խուսափելու համար, նախագծման փուլում արդեն,  կարևոր է, որ ակուստիկ  մոդելավորման աշխատանքները կատարվեն  ճարտարապետական ակուստիկայի  մասնագետների  մասնակցությամբ:

Մեր մասնագիտական փորձը, ճշգրիտ չափիչ սարքավորումների  և ծրագրերի առկայությունը թույլ կտան նվազագույնի հասցնել սենյակի (դահլիճի) ակուստիկ բացասական գործոնների ազդեցությունը, այդպիսով մեծացնելով ձայնային համակարգի աշխատանքի արդյունավետությունը եւ հանդիսատեսի ընկալման հարմարավետությունը և գոհունակությունը:
                                               www.aes-system.com 
Certified company of NTI Audio Measeurment, EASE Acoustics Simulation

Ակուստիկ հաշվարկների  բյուրոն հանդիսանում է AES Systems - ի բաժանմունքներից մեկը

Բյուրոն կազմակերպվել է  ձայնային չափումների հարցումների անընդհատ աճող հոսքըբավարարելու , առկա սրահների ձայնային պարամետրերի ուղղումըձայնային ուժեղացմանհամակարգերի վարքագծի մոդելավորումը կազմակերպելու համարՀամաձայնեքոր  ավելիէժան և շահեկան է ստեղծել  դահլիճի համակարգչային մոդելըվիրտուալ  փորձարկելովձեւավորմանդեկորի եւ ակուստիկ նյութերի տարբեր ընտրանքներքան անտեսել դրակարևորությունը , և , արդեն կառույցի շինարարական և հարդարման աշխատանքներնավարտելուց  հետո փաստացի համոզվել սխալված լինելու մեջ

Պրակտիկան ցույց է տալիսոր նույնիսկ ամենաթանկ ձայնային սարքավորումներովհամակարգի առկայությունը չի երաշխավորում  որակյալ հնչողություն :  Սաառաջին հերթին պայմանավորված  է սենյակային  ակուստիկայի տարբեր թերություններովորոնք  ցանկացածփակ տարածքում  ակնհայտ ենԱյնպես որվերջնական ձայնային որակի  տհաճանակնկալներից խուսափելու համարնախագծման փուլում արդեն, կարևոր էոր  ակուստիկ մոդելավորման  աշխատանքները  կատարվեն  ճարտարապետական ակուստիկայիմասնագետների  մասնակցությամբ:

Մեր մասնագետների փորձը, ճշգրիտ չափիչ սարքավորումների և ծրագրերի առկայությունըթույլ կտան նվազագույնի հասցնել սենյակի ակուստիկ բացասական գործոններիազդեցությունըայդպիսով մեծացնելով ձայնային համակարգի աշխատանքիարդյունավետությունը եւ հանդիսատեսի ընկալման հարմարավետությունը ևգոհունակությունը:

Դահլիճի ակուստիկայի ուղղման աշխատանքները նախաձեռնելիսմենք որոշում   ենք ներքինհարդարման  համար ակուստիկ նյութերի և կոնստրուկցիաների  օգտագործմանանհրաժեշտությունըուսումնասիրում ենք կողմնակի աղմուկներից պաշտպանությանանհրաժեշտությունը, ինչպես նաև   բարձրորակ հնչողության ապահովման հետ կապված այլհարցեր:

Այս աշխատանքները հիմք են հանդիսանում ձայնային ուժեղացման համակարգերինախագծման համարԿարեւոր է հասկանալոր ձայնային ուժեղացման համակարգիդիզայնը(մոդելավորումը) պարտադիր պետք է հիմնված լինի տվյալ սենյակի կամ դահլիճիորոշակի ակուստիկ առանձնահատկությունների վրաեւ, եթե այդ պահանջը անտեսվիէլեկտրաակուստիկ հաշվարկները լավ հնչողության երաշխիք հաստատ չեն դառնա:

Քանի որ մեր ընկերությունը չի վաճառում ակուստիկ նյութերմենք ավելի շատ նյութերվաճառելու կամ ավելի թանկ նյութեր վաճառելու դրդապատճառ  չունենքՄենք ընդամենըորոշում ենքթե որ նյութը առավելագույնս պիտանի կլինի  հայտնաբերված ակուստիկ ոչցանկալի խնդիրները վերացնելու համար:

Եթե դուք  կառուցում եք օբյեկտ կամ այն վերազինում եքպետք է վստահ լինեքոր ձերջանքերն ու ֆինանսական ծախսերը կհանգեցնեն ցանկալի արդյունքիՆերդրողը պետք էվստահ լինիոր անհամապատասխան  դիզայնի  արդյունքում  վատ հնչողության պատճառովստիպված չի լինելու նորավարտ  կառույցը  կրկին  վերազինելու

Ամբողջական լուծումներ                                                                                                                                              *Ձայնային ուժեղացման,                                                                                                                                                    *իրազեկման ,                                                                                                                                                             *Ազդանշանային,                                                                                                                                                          *Կոնֆերանս   համակարգերի նախագծում և տեղադրում: